Butiksspelet
Spelet är inriktat på de som arbetar i butik. Det ska stärka affärstänkande i det egna
säljarbetet med tonvikt på:
- Att var och en i sitt eget arbete är med och påverkar resultatet varje arbetsdag
- Att förstå hur säljinsatser samverkar med marknadsföring och andra insatser
- Att förstå den affärsekonomiska verklighet som företaget arbetar i


 

Säljspel för butikspersonal
Spelet ger helhetsbilden med de affärsekonomiska sambanden. Deltagarna bildar ledningsgrupper som tävlar mot varandra om att göra bäst affärer. Affärsekonomi på det mest handgripliga sättet. De får själva räkna fram hur affärshändelser och beslut återspeglas i en resultatrapport. Grundläggande samband blir kristallklara, t ex hur mycket mer du måste sälja i volym för att kompensera en rabatt.

I spelet får grupperna fatta beslut om hur butiksarbetet kan organiseras och organisationen utvecklas. Kanske känsliga frågor när det gäller det egna arbetet. Men i spelets form blir det en spännande och engagerande tävling. Mentala spärrar bryts, nya tankar, idéer och insikter väcks i spellagets diskussioner.

Spelet startar processen, ger nya infallsvinklar, erfarenheter och insikter som ger effekt när deltagarna kartlägger sitt eget arbete.

Andra steget är det egna arbetet
Efter spelet får gruppen att skärskåda och fundera över sitt eget arbete i ljuset av de nya idéerna, infallsvinklarna och erfarenheterna från spelet. Denna metod föder en rad förslag om hur arbetet kan utvecklas och effektiviseras. Det är förankrat redan från början eftersom medarbetarna själva tagit fram förslagen. Det ökar produktiviteten och kan samtidigt minska stressen när man är med och styr arbetet.

Spel för påseende?

Vill du låna ett spel för påseende?
Ring Ulric Müllern Aspegren
tel 0733 34 30 28 eller
maila till ulric@aspegren-ide.se

Butiksspelet finns i två versioner

1 företagsspelt Byggmarknader
lancerades för två år sedan

2 Företagsspelet Matmarknaden
Nyutvecklat för dagligvaruhandeln

Företagsspel för övriga handeln
Affärsspelt Glassfabriken handlar om affärsekonomi i ett medarbetarperspektiv. Hur var och en är med och påverkar ressultatet. Affärsspelet kombineras med verksamhetsanpassade kalkylöviingar som handlar om deltagarnas eget arbete i butiken
Klicka och läs mer affärsspelet GlassfabrikenBeslut om bemanning för arbetspassen, kompetensutveckling och kampanjer mm dokumenteras på spelplanen. Det gör alla i gruppen lika delaktiga. Ingen sitter bredvid.

Affärsspelet skapar engagemang och känslor. Man vill lära sig allt för att vinna. Det är en pedagogisk miljö som ger effekt och sätter bestående spår i det kommande säljarbetet.

 

   
         
 
Aspegren Ide, Ekholmsvägen 61, Saltsjöbaden, Kontakt ulric@aspegren-ide.se, tel 0733 34 30 28
   
   
webmaster