Glasskiosken
Glasskiosken är ett ekonomispel som konkret och lättfattligt ger insikt i hur
det lilla företaget fungerar. Det är den enklaste formen av företagande med
med enskild firma. Det blir som en länk mellan privatekonomi och affärsekonomi.
Spelformen stimmulerar alla att lära sig ekonomi även de med förutfattadde meningar
om att ekonomi klarar jag inte. Det gör de med Glassskiosken.
Klicka och läs mer om spelpedgogiken
 

Introduktion till affärsekonomi i skolan
Glasskiosken handlar om den enklaste formen för företagande nämligen enskild firma. Det kan ses som en brygga mellan privatekonomi och affärsekonomi. Spelet illustrerar grunderna för företagens roll på marknaden och i samhället. Det kan ses både ur ett strikt företagsekonomiskt och ur ett mer samhällsekonomiskt perspektiv.

Affärsekonomi i spelet Glasskiosken
Glasskiosken handlar om affärsekonomi, hur man styr och kontrollerar en verksamhet med ekonomiska beslut och ekonomisk uppföljning.

Starta eget med affärsekonomi för gymnasiets yrkeslinjer
Elever på yrkesinriktade program kommer i mycket högre grad än andra att starta eller driva egna företag under sitt yrkesliv. Glasskiosken ger dem
en grundläggande introduktion till det lilla företagets ekonomi, dess funktion på marknaden och vilka villkor företagaren måste räkna med.

Spelet avslutas med att eleverna får räkna ut skatter och avgifter för egen firma i en förenklad form. Det blir en viktig erfarenhet för elever som i framtiden startar egen firma. De blir medvetna om vilka skatter och avgifter är och ungefär hur mycket det handlar om. Med denna insikt kan många slippa hamna i bekymmer med sitt första företag.

Första steget i affärsekonomi för gymnasiet
Glasskiosken är första steget i vårt utbildningsmaterial i affärsekonomi framför allt avsett för gymnasiet. Denna affärsekonomi handlar om att driva, kalkylera, kontroller och utveckla ett företag. Tanken är att redovisningsekonomin med bokföring och årsredovisningar kan lämnas till andra eller finnas som en specialutbildning.


Spelhäftet Glasskiosken

Spelhäftet Glasskiosken är samtidigt ett arbetshäfte där eleverna själva ska räkna fram det ekonomiska resultatet som man tävlar om. Vi rekomenderar att eleveran får var sitt spelhäfte. Det går att spela två och två men då kommer den dultigaste att göra beräkningarna och den andra titta på utan att lära sig.

Låna ett spel?
Ring 08-717 49 30 till Ulric eller maila ulric@aspegren-ide.se om du vill få hem ett spel gratis för påseende

Spelet engagerar och bryter spärrar. I spelet tvingas man ta ställning, fatta beslut och se vad besluten leder till i jämförelse med de andra grupperna. Att det dessutom är roligt med spelformen är ett extra plus som aktivit bidrar till lärandet.

 


Glasskiosken kan användas som introduktion till affärsekonomi i många olika sammanhang

 

 

 

 

Aspegren Ide, Ekholmsvägen 61, 133 37 Saltsjöbaden, Kontakt ulric@aspegren-ide.se, tel 0733 34 30 28
webmaster