Tänk LEAN Spelet
LEAN för kunskaps- och tjänsteföretag
 

Tänk LEAN
– Skapar effektivitet i gruppen
– Kartlägger värdeskapande processer
– Identifierar flaskhalsar och störningar
.. för att effektvisiera arbetetet


Lean står för att maximera värdeflöden och
minimera slöseri på alla områden i verksamheten. LEAN bygger beprövade metoder för att utveckla och effektivisera verksamheten.
I Tänk LEAN spelets värld får deltagarna arbeta med LEAN, lägga upp egna strategier och se resultaten i tävling med andra grupper. Spelet ger idéer, erfarenheter och infallsvinklar som blir utgångspunkten för den efterföljande workshoppen där deltagarna får ta sig an det egna arbetet.

Först Tänk LEAN spelet
Spelet öppnar sinnena för nya tankar och ideer om att utveckla verksamheter. Spelets verklighet bryts låsningar och stänga dörrar som bromsar förändringsarbetet i den egna verkligheten
Tänk LEAN spelet är ett tärningsspel som handlar mycket om arbetstiden. Att diskutera egna arbetsprocesser och hur den egna arbetstiden används är oftast känsligt. Men i spelets form blir det en spännande och engagerande tävling. Mentala spärrar bryts, nya tankar, idéer och insikter väcks i spellagets diskussioner.

Efter spelet
det egna arbetet i gruppen
Nu är det dags för gruppen att skärskåda och fundera över sitt eget arbete i ljuset av de nya idéerna, infallsvinklarna och erfarenheterna från spelet. Det blir som en tidsstudie baserad på deras egen erfarenheter av sitt arbete. Gruppen hittar tidstjuvarna och ser hur de tillsammans kan utveckla sitt arbete.

Erfarenheterna från spelet överförs till analysen av det egna arbetet och processen i gruppen. På väggen skapas en gemensam bild av arbetsprocesser och abetsuppgifter.

Låna ett spel för påseende?
Ring 0733 34 30 28 till Ulric eller maila ulric@aspegren-ide.se om du vill få hem ett spel gratis för påseende.


Spelet ger nya infallsvinklar, ideér och erfarenheter
om att göra det mesta av arbetstiden.

Konkreta handlingsplaner
Denna metod föder en rad förslag om hur arbetet kan utvecklas och effektiviseras. Det är förankrat redan från början eftersom medarbetarna själva tagit fram förslagen. Det ökar produktiviteten och kan samtidigt minska stressen när man är med och styr sin arbetstid.

Målgrupper och tidsåtgång

Alla medarbetare.
Normalt en och en halv dag eller lunch till lunch med inlagt kvällspass.

Ladda hem folder
Ladda hem folder om Tänk Lean Spelt
Klicka här

 

   
         
 
Aspegren Ide, Ekholmsvägen 61, 133 37 Saltsjöbaden, Kontakt ulric@aspegren-ide.se, tel 0733 34 30 28
   
   
webmaster