Affärsekonomi med personalekonomiska kalkyler


 

Affärsekonomi stärker
HR funktionen
Den som behärskar affärsekonomi har lättare att hävda sitt ansvarsområde. Med personalekonomiska kalkyler lyfts de positiva effekterna fram i ekonomiska termer. Detta kan bli hävstången för att genomföra offensiva personalsatsningar.

Utbildningsmål

Att behärska affärsekonomi för att bättre kunna hävda personalfrågorna i verksamheten
Att kunna kalkylera lönsamhet i personalsatsningar

Målgrupper

Personalchefer, medarbetare på personalavdelningat, konsulter och andra som arbetar med personal och organisationsutveckling.

Förkunskaper och omfattning
Det krävs inga speciell förkunskaper. Företagsspelet ger de grundkunskaper som behövs. Normal tidsåtgång en till två dagar.


Klicka på bilden för att
skriva ut som pdf

Affärsekonomi med företagsspelet Glasscompagniet
Företagsspelet Glasscompagniet ger affärsekonomins grunder och samband. Det skapar en djupare förståelse för resultat- och balansräkning och nyckeltal speglar affärsbeslut och händelser.

Läs mer om Glasscompagniet

Personalekonomiska kalkyler
Kalkylerna ger det ekonomiska beslutsunderlaget för viktiga personalbeslut. Kalkylerna kan ge tunga ekonomiska argument för en offensiv personalpolitik. Lönsamheten lyfts fram för utvecklingssatsningar som tidigare mest sets som kostnader.Låna ett Företgsspel och
PM perssonalkalkyler för påseende?

Ring 08-717 49 30 till Ulric eller maila ulric@aspegren-ide.se om du vill få hem ett spel gratis för påseende

 

   
         
 
Aspegren Ide, Ekholmsvägen 61, Saltsjöbaden, Kontakt ulric@aspegren-ide.se, tel 0733 34 30 28
   
   
webmaster