Affärsekonomi för säljare
Insikter i affärsekonomi som får säljaren att göra bättre affärer

 

Affärsekonomi för säljare
Kunskap om affärsekonomi skapar delaktighet i de ekonomiska villkoren för verksamheten. Säljare som förstår sambanden pris, kostnad för varan och marginalkrav kommer att försvara priset och bidra till lönsammare affärer. Det skapar förståelse  för strategier och beslut inte minst när förändringar ska genomföras.

Utbildningsmål
– Att stärka affärstänkandet runt det egna säljarbetet.
– Att var och en i sitt eget arbete är med och påverkar resultatet varje arbetsdag.
– Att förstå hur säljonsatser ssamverkar med markadsföring och andra insatser
– Att förstå den affärsekonomiska verklighet som företaget arbetar i
– Att förstå ekonomiska termer, samband och rapporter

Målgrupp och genomförande
Affärsspelet kräver inga speciella förkunskaper. Fungerar lika bra för alla verksamheter. Man spelar i grupper på 3-4 deltagare. Bästa ekonomiska resultat vinner. 
Spelet tar 3.5 - 4 tim. Det går utmärkt att lägga det på sen eftermiddag in på kvällen. Planera t ex in  Glassfabriken kl 16.00 till 20,30. En enkel förtäring efter två spelomgångar ca kl 18 00.


Klicka på bilden för att
skriva ut som pdf

Låna ett spel för påseende?
Ring 08-717 49 30 till Ulric eller maila ulric@aspegren-ide.se om du vill få hem ett spel gratis för påseende

 

Affärsspelet Glassfabriken
Tävlingsmomentet som triggar säljarna
att lära sig och förså affärsekomin
Spelet ger helhetsbilden med de affärsekonomiska sambanden. Deltagarna bildar ledningsgrupper som tävlar mot varandra om att göra bäst affärer. Affärsekonomi på det mest handgripliga sättet. De får själva räkna fram hur affärshändelser och beslut återspeglas i en resultatrapport. Grundläggande samband blir kristallklara, t ex hur mycket mer du måste sälja i volym för att kompensera en rabatt.
Mer om spelet Glassfabriken. Klicka här

 

Affärsspelet Glasscompagniet
Affärsekonomi för försäljningschefer, key account manager andra nyckelpersoner som behöver ett bredare grepp på afärsekonomin. Läsa resultat och balansräkning, arbeta med nyckeltal och kunna tolka ekonomiska rapporter för andra företag.

Vill du veta mer
Klicka till Glasscompagniet
Klicka till "Affärsekonomi för chefer"

 

 

 

 

   
         
 
Aspegren Ide, Ekholmsvägen 61, Saltsjöbaden, Kontakt ulric@aspegren-ide.se, tel 0733 34 30 28
   
   
webmaster