Utbildningar


 

Affärsekonomi för medarbetare
Kunskap om affärsekonomi skapar delaktighet i de ekonomiska villkoren för verksamheten. Det skapar förståelse  för strategier och beslut inte minst när förändringar ska genomföras. Alla får insikten att de själva är med och påverkar resultatet i sitt eget arbete.

Utbildningsmål
– Att förstå "affären" runt det egna arbetet och hur var och en i sitt eget arbete är med och påverkar resultatet varje arbetsdag.
– Att förstå den affärsekonomiska verklighet som företaget arbetar i.
– Att förstå ekonomiska termer, samband och rapporter.

Målgrupp
Alla medarbetare och mellanchefer. Utbildningen kräver inga förkunskaper. Finns med anpassning till alla branscher i näringslivet och för delar av offentlig sektor.

Omfattning förkunskaper
Normalt en heldag eller lunch till lunch. Inga krav på speciella förkunskaper.


Klicka på bilden för att
skriva ut som pdf

 

Låna ett spel för påseende?
Ring 08-717 49 30 till Ulric eller maila ulric@aspegren-ide.se om du vill få hem ett spel gratis för påseende

 

Företagsspelet Glassfabriken
Kursen inleds med företagsspelet Glassfabriken. Spelet ger helhetsbilden med de ekonomiska sambanden. Affärsekonomi på det mest handgripliga sättet. De får själva räkna fram hur affärshändelser och beslut återspeglas i en resultatrapport.

Spelet följs upp med verksamhetsanpassade tillämpningsövningar
Därefter ”Det egna arbetet”. Deltagarna får själva beskriva sitt eget arbete i ekonomiska termer och se hur de är med och påverkar intäkter, kostnader och resultatet i sitt eget arbete. Att var och en gör skillnad. Om arbetet går som det ska bidrar det till ett positivt resultat och det beror på allas insatser.
Med utgångspunkt från det egna arbete skapas samtidigt förståelse för hela verksamhetens ekonomiska förutsättningar.

 

 

 

   
         
 
Aspegren Ide, Ekholmsvägen 61, Saltsjöbaden, Kontakt ulric@aspegren-ide.se, tel 0733 34 30 28
   
   
webmaster