Affärsekonomi för chefer


 

Affärsekonomi
Affärsekonomi handlar om att styra och utveckla verksamheten. Flertalet chefer och nyckelpersoner som inte är ekonomer behöver behärska affärsekonomi för att hävda sina områden och delta fullt ut i ekonomiska resonemang om företagets utveckling.

Utbildningsmål
Utbildningen ger dig en övergripande och praktisk försåelse för de ekonomiska sambanden i ett företag, vilket underlättar att bedöma ekonomiska konsekvenser av olika handlingsalternativ.
– Att förstå ekonomiska termer och samband för att kunna delta i ekoomiska resonemang
– Att kunna läsa och tolka ekonomiska rapporter
– Att förstå vad som påverkar lönsamheten i företaget


Förkunskaper, omfattning
Det krävs inga speciell förkunskaper. Företagsspelet ger de de grundkunskaper som behövs. Normal tidsåtgång en heldag.

Målgrupp
Chefer och nyckelpersoner som inte är ekonomer men som behöver djupare förståelse för resultat- och balansräkningen och nyckeltal och hur dessa återspeglar affärsbeslut och affärshändelser .

Ur innehållet
Affärer och ekonomi
• Vad är affärsekonomi
• Hur återspeglas affärsbeslut och händelser i resultat och balansräkning
• Tolka och analysera en ekonomisk rapport
Ekonomiska grundbegrepp
• Resultat- och balansräkning
• Företagsekonomiska nyckeltal
• Periodiseringar, avskrivningar
• Budgetering
• Årsbokslut

 

Fördjupning om affärekonomi i spelen
Jag har utvecklat mina tankar om AFFÄRSEKONOMI i ett kapitel jag skrivt för Bonniers Ledarskapshandbok. Där finns mer om de resonemang och kalkyler som återfinns i spelen och handledningen.
Klicka här för detta avsnitt.


Låna ett spel för påseende?
Ring 08-717 49 30 till Ulric eller maila ulric@aspegren-ide.se om du vill få hem ett spel gratis för påseende.

Företagsspelet Glasscompagniet
Kursen inleds med företagsspelet Glasscompagniet. Spelet ger helhetsbilden och affärsekonomi i ett generellt perspektiv. Därefter tillämpning av kunskaperna i det egna företagets affärsekonoomi. Den egna resultat och balansräkningen, nyckeltal mm.

 

 

 

 
 

   
         
 
Aspegren Ide, Ekholmsvägen 61, Saltsjöbaden, Kontakt ulric@aspegren-ide.se, tel 0733 34 30 28
   
   
webmaster