Företagsspel


Effektivare utbildningar
Mer kunskaper och djupare insikter på kortare tid

Ett företagsspel erbjuder tävling, spänning och eftertanke. Det tvingar alla deltagare att ta ställning och engagera sig i frågorna som kommer upp.I spelets stiliserade värld får man helhetssynen och ser de grundläggande sambanden.
Ämnen som upplevts svåra och oengagerade kan plötsligt bli spännande och intressanta när man känner att man behärskar heheten. Här i ligger kraften när man använder spel i utbildning av medarbetare. 

 

GlassCompagniet
Affärsekonomi chefer
Affärsekonomi för chefer och ledare som inte är ekonomer och måste kunna resonera affärsekonomi och behärska resultat och balansräkningar. De ska kunna tolka nyckeltal mm för att kunna hävda sina ansvarsområden i resonemang med VD och ekonomerna.
Läs mer om
- Affärsspelet Glasscompagniet
- Affärsekonomi för chefer
- Affärsekonomi för personalchefer med personalkalkyler

GlassFabriken
Affärsekonomi för medarbetare
Affärsekonomi för medarbetare. Alla spelar roll när alla ser hur de i sitt dagliga arbete påvekar företagets ekonomi och resultatet. Affärsekonomi i den dagliga verksamheter, prissättning marknadsföring, planering och uppföljning av resultat.
Läs mer om
- Affärsspelet Glassfabriken

- Affärsekonomi för medarbetare
- Spel för Kick Off och konferenser
- Affärsekonomi för säljare

Tänk Lean
Lean för kunskaps och tjänsteföretag
Lean står för att maximera värdeflöden och minimera slöseri på alla områden i verksamheten. Kärnan i denna process är arbetstiden, hur medarbetarna använder sin arbetestid och hur de prioriterar sitt arbete. “Tänk LEAN spelet” öppnar processen, ger nya infallsvinklar, erfarenheter och insikter som ger effekt när deltagarna därefter arbetar med sitt eget arbete.
Läs mer om
Spelet Tänk Lean

Verksamhetsutveckling med Tänk Lean

Tidsspelet
Fokus på arbetstimmen och arbete i gruppen
Få grepp om arbetstiden för att öka effektiviteten och minska stressen. De anställda får själva benar ut sin arbetssituation, hitta tidstjuvar och möjligheter att utveckla arbetsprocessen och samarbetet i gruppen. Tidsspelet ger en bra start och grund för verksamhetsutveckling och för att hitta nya arbetsformer efter en omorganisation.
Läs mer om
- Tidsspelet Teamutveckling

- Verksamhetsutveckling med Tidsspelet

Butiksspelet
Rätt bemanning när kunderna kommer
Butikssäljare och chefer. Planera säljarbetet och rätt kompetens för att ge kunderna bästa service vid olika tillsällen.
Finns i två versioner
- Byggmarknader
- Matmarknader

Klicka och läs mer om Butiksspelet


Affärsspel för gymnasieutbildningar
Utbildningsmaterialet är inriktat på affärsekonomi. Hur man styr, kalkylerar, utvärderar företagets verskamhet med hjälp av affärsekonominekonommin. Det har alla nytta av att kunna. Redovisningsekonomin med bokföring och årsredovisningar mm får ekonomerna ta ansvatet för.
Klicka och läs mer om affärsekonomi för gymnasier

GlassKiosken
Företagsekonomi för högstadiet
Nytt spel elller snarare gamla Glasskiosken från 90taoet som återuppstått i ny omarbetad form. Första introduktion till affärsekonomin. Handlar om att driva en enskild firma.
Klicka och läs med om Glasskiosken

Affärsekonomin för högskolor och universitet
Glasscompagniet passar lika bra för studenter vid högskkolor och universitet som för chefer i näringslivet som inte är ekonomer. Studenter vid yrkeshögskolorna kommer i hög utsträckning att starta och driva företag någon gång under yrkeslivet. De har behov av att lära sig handgriplig affärsekonomi.
Klicka och läs om affärsekonomi för högskolor
Klicka och läs om Glasscompagniet


 

 

 

 

Kick Off
aktivitet

Företagsspelet kan användas som ett kul, avvikande, engagerande, teambildande inslag som ger mycket mer än chokladprovning och lekar.

Glassfabriken, Tidsspelet och Butiksspelet spelas på ca 3,5 tim gärna på sen eftermiddag/kväll.

Klicka och läs mer om Kick Off

 

Låna ett spel för påseende?
Ring 0733 34 30 28 till Ulric eller maila ulric@aspegren-ide.se om du vill få hem ett spel gratis för påseende


       
 
Aspegren Ide, Ekholmsvägen 61, 133 37 Saltsjöbaden
Kontakt ulric@aspegren-ide.se, tel 0733 34 30 28


   
   
webmaster