Glasscompagniet

Affärsekonomi som gör chefer till bättre affärsmän


 

Affärsekonomi för chefer
som inte är ekonomer

Affärsspelet Glasscompagniet är suveränt för chefer och nyckelpersoner som inte är ekonomer. Spelet ger de affärsekonomiska insikter och kunskaper de behöver i sitt arbete

Glasscompagniet skapar en djupare förståelse för resultat- och balansräkningen och hur dessa speglar affärsbeslut och händelser. Spelet ger liv och sammanhang åt lönsamhet, likviditet och andra nyckeltal.

Så här fungerar spelet

Teamen tar besluten
Deltagarna bildar ledningsgrupper på 3-4 personer som tävlar mot varandra. Bästa vinst vinner.

Teamen ska driva och utveckla spelbolaget Glasscompagniet. Här får de ta ställning till en rad affärsbeslut, alltifrån marknadsföring,  prissättning och reklamsatsningar till beslut om investeringar och finansiering.

Gruppen tar alla beslut gemensamt efter genomgripande analyser och diskussion. De tränas handgripligt i affärskalkyler som Pay Back, lönsamhets- och resultatkalkylering liksom att tolka och arbeta med nyckeltal och marginaler mm.

Var och en gör de ekonomiska beräkningarna
Besluten är gemensamma.  Men i sitt eget spelhäfte ska alla räkna fram gruppens resultaträkning och balansräkning. Där ska de beräkna marginaler, göra Pay Back och lönsamhetskalkyler. De ska beräkna soliditet, likviditet och kassaflöde mm.  Det är så man handgripligen lär sig att tolka månadens resultatrapporter, nyckeltal, resultat och balansräkning och affärskalkylering

Spelet 6-7 tim
Ett seminarium med affärsspelet Glasscompagniet tar 6-7 timmar.

Därefter egena verksamheten
Efter spelet. Ta fram den egna årsredovisningen och förankra kunskaperna och erfarenheterna från spelseminariet i den egna verksamheten. Deltagarna lär sig att använda företagets ekonomiska raporter och analyser för att utvecklas i sitt eget arbete.

 


Låna ett spel för påseende
Ring 0733 34 30 28 till Ulric eller maila ulric@aspegren-ide.se om du vill få hem ett spel gratis för påseende

Köp till vårens pris
750 kr/person

Priset för spelet Glasscompagniet är
750 kr + moms/person som deltar.
Man spelar i grupper om 3-4 personer men alla ska ha sitt eget spelhäfte.

Ice Cream Company
Glasscompagniet in english

This business game is a English edition of "Glasscompagniet". 
The currency has changed to Euro. Otherwise it is the same game as the latest edition of Glassscompagniet.

Ladda hem foldern om Glasscompagniet
Klicka och ladda hem en sammanfattning Skriv ut och
v
ik ihop den till en A5 folder

Affärsspelet engagerar, ger kunskaper och erfarenheter om hur affärsekonomin blir ett hjälpmedel för att styra och utveckla en verksamhet.

Överlägset effektiv pedagogik
Affärsspel är teambildande, uppskattat och mest av allt effektiv pedagogik
Spelet ger en helhetssyn och struktur i affärsekonomin.
Deltagarna får tillämpa sina nya kunskaper direkt i praktiken - i spelet
Deltagarna får jämföra den egna strategin och besluten i konkurrens med de andra lagen. Det ger bredd och fördjupade insikter
Spelet skapar gruppdynamik som inspirerar till lärande.
Det handlar om att söka och tillämpa nya kunskaper. Att inte passivt matas med kunskap.

 

 

   
       
 
Aspegren Ide, Ekholmsvägen 61, Saltsjöbaden, Kontakt ulric@aspegren-ide.se, tel 0733 34 30 28
  l
   
webmaster