Glasscompagniet


 


Affärsekonomi för chefer och nyckelpersoner
som inte är ekonomer

Affärsekonomispelet Classcompagniet handlar om att skapa en djupare förståelse för resultat- och balansräkningen och hur dessa speglar affärsbeslut och händelser. Spelet ger liv och sammanhang åt lönsamhet, likviditet och andra nyckeltal.

Glasscompagniet vänder sig till chefer och nyckelpersoner som inte är ekonomer. Spelet ger de ekonomiska insikter och kunskaper de behöver för att kunna hävda sig fullt ut i ekonomiska resonemang med ledningen eller i andra sammanhang.

Spelformen förklarar och engerar
Spelformen bryter låsningar som att "jag kan inte lära mig ekonomi". Det blir lättsamt och roligt att lära sig ekonomi. Detta ger effekt i både den logiska hjärnan och magkänslan.

I spelet får deltagarna ta ställning till en rad affärsbeslut, alltifrån marknadsbeslut om priser och reklamsatsningar till beslut om investeringar och finansiering.

Tävlingen mellan grupperna ger ytterligare en dimension på hur olika beslut och strategier påverkar resultatat, kassaflödeoch olika nyckeltal.

Alla får handgripligen räkan fram hur affärsbesluten och marknadens respons återspeglas i en resultat och balansräkning. Detta ger en verklighetskänsla av hur affärshändelser och beslut sätter spår i balansräkningen lika väl som i resultaträkningen.

Avrunda i den egna verksamheten
Efter spelet är det dags att ta fram den egna årsredovisningen och förankara kunskaperna och erfarenheterna i den egna verksamheten. Deltagarna får hjälp att använda företagets ekonomiska raporter och analyser för att utvecklas i sitt eget arbete.

 


Glasscompagniet 6 - 7 tim
Räkna med 6 - 7 tim för spelet från inledning till avslutning.

Låna ett spel för påseende
Ring 0733 34 30 28 till Ulric eller maila ulric@aspegren-ide.se om du vill få hem ett spel gratis för påseende

Viktiga kalkyler och nyckeltal man lär sig i spelet
Klicka och ladda hem en sammanfattning

Ladda hem foldern om Glasscompagniet
Klicka och ladda hem en sammanfattning

Affärsspelet engagerar, ger kunskaper och erfarenheter om hur affärsekonomin blir ett hjälpmedel för att styra och utveckla en verksamhet.

Med utgångspunkt från de egna besluten lär sig deltagarna räkna fram sin egen resultaträkning och bygga upp en balansräkning.

 

 

 

   
       
 
Aspegren Ide, Ekholmsvägen 61, Saltsjöbaden, Kontakt ulric@aspegren-ide.se, tel 0733 34 30 28
  l
   
webmaster