Affärsspel för att lära dig ekonomi - Glassfabriken
 

Affärsekonomi för medarbetare
Alla ska förstå hur de är med och påverkar intäkter, kostnader och företagets resultat varje dag i sitt eget arbete.

Affärsekonomi i spelet Glassfabriken
Glassfabriken handlar om affärsekonomi, hur man styr och kontrollerar en verksamhet med ekonomiska beslut och ekonomisk uppföljning.

Det förstärker förståelsen för företagets ekonomiska mål genom att alla för en gemensam affärsekonomisk grundsyn.

Själva spelformen stimmulerar intresset för företagets ekonomiska utveckling och vinstutvecklingen

Spelet engagerar och bryter spärrar. I spelet tvingas man ta ställning, fatta beslut och se vad besluten leder till i jämförelse med de andra grupperna. Diskussionerna i gruppen gör att alla kommer med. Att det dessutom är roligt med spelformen är ett extra plus.

 


Efter att ha spelat Glassfabriken får deltagarna direkt tillämpa de nya kunskaperna i exempel kopplade till den egna verksamheten.

Affärsekonomi i spelet Glassfabriken
Glassfabriken handlar om affärsekonomi, hur man styr och kontrollerar en verksamhet med ekonomiska beslut och ekonomisk uppföljning.

Det förstärker förståelsen för företagets ekonomiska mål genom att alla för en gemensam affärsekonomisk grundsyn.

Själva spelformen stimmulerar intresset för företagets ekonomiska utveckling och vinstutvecklingen

Alla klarar Glassfabriken
Det krävs inga speciella förkunskaper för att lära sig affärsekonomi med spelet Glassfabriken.

Glassfabriken på 3 - 4 tim
Räkna med 3 - 4 tim för spelet från inledning till avslutning.

Låna ett spel ?
Ring 0733 34 30 28 till Ulric eller maila ulric@aspegren-ide.se om du vill få hem ett spel gratis för påseende

Kalkyler och nyckeltal man lär sig i spelet
Klicka och ladda hem en sammafattning

Foldern om Glassfabriken
Klicka på bilden och ladda hem foldern

 

 

 

Aspegren Ide, Ekholmsvägen 61, Saltsjöbaden, Kontakt ulric@aspegren-ide.se, tel 0733 34 30 28

 

webmaster