KICK OFF
Ett företagsspel som det avvikande, uppskattade, spännande, teambildande och lärorika inslaget i din Kick Off


 

Företagsspel för Kick Off
och konferenser

Ett företagsspel kan användas som ett kul, avvikande, engagerande, teambildande inslag till Kick Offer eller en konferens.

Samtidigt ger det en grundlägande kunskaper i affärsekonomki. Det skapar förståelse för företagets ekonomiska villkor, strategier och beslut, inte minst när förändringar ska genomföras.

Spelet ger ...
Ett avvikande, roligt och engagerande inslag i konferensen. Teambuilding särskilt för att förbättra personliga kontakterna mellan olika avdelningar
Förstärkt affärstänkande genom hela organisationen. Allmän affärsekonomi som alla medarbetare kan ta till sig

Alla kan vara med och ha kul
Företagsspelen kräver inga förkunskaper. Fungerar lika bra för alla verksamheter. Man spelar i grupper på 3-4 deltagare. Grupperna sitter som i en restaurang i samma rum och tävlar mot varandra. Vi har genomfört det för uppåt 100 personer samtidigt, ca 25 grupper spelande grupper.


Ta vara på tiden. Spelet sent på eftermiddagen och kväll

Spelet tar 3,5 tim. Det går utmärkt att lägga det på sen eftermiddag in på kvällen. Det ersätter andra kvällsaktiviteter som choklad- eller Wiskeyprovning. Planera t ex in företagsspelet kl 16.00 till 21.00. En enkel förtäring efter två spelomgångar ca kl 18 00. Avsluta med supé kl 21.00


Låna ett spel för påseende?
Ring 08-717 49 30 till Ulric eller maila ulric@aspegren-ide.se om du vill få hem ett spel gratis för påseende


Alla tillsammans Över 70 spelare på en gång på Telia Sonera Finans Kick Off

Affärsspelet Glassfabriken
Spelet ger helhetsbilden med de affärsekonomiska sambanden. Deltagarna bildar ledningsgrupper som tävlar mot varandra om att göra bäst affärer. Affärsekonomi på det mest handgripliga sättet. De får själva räkna fram hur affärshändelser och beslut återspeglas i en resultatrapport.

Tänk Lean spelet eller Tidsspelet
Om konferensen i övrigt ägnas åt verksamhetsutveckling, planering och hur man arbeter ihop blir spelen en inspirationskälla för ny ideer och infallsvinklar. Tänk Lean för atbete med lean eller Tidsspelet med fokus på arbetstimmen. Spelen engarerar och har en förmåga att bryta låsningar och öppna möjligheter i hur man kan arbetar ihop.

 


Klicka ett pdf.blad om företagsspel
för Kick Off och konferenser

 


 

   
         
   
Aspegren Ide, Ekholmsvägen 61, 133 37 Saltsjöbaden
Kontakt ulric@aspegren-ide.se, tel 0733 34 30 28