Om oss


Aspegren Idé AB

Företaget startade1991

 

 

 

Vår affärsidé
Att utveckla och marknadsföra affärsspel för verksamhetsutveckling och utbilding.

Vi arbetar nära våra partner som kan erbjuda utbildningar med våra spelkoncept på de områden de är starka. Så kommer våra spel och utbildnigar att bli det i större utvecklingssammanhang.

Det är också många företag som köpt spel av oss direkt för att genomföra utbildningar, Kick Offer mm i egen regi eller med seminarieleding som vi arrangerat.

Våra partners
Vi samarbetar med ett antal partners. De arbetar alla på olika sätt men har det gemensamt att de i sina uppdrag använder våra spel.
Vill du bli partner?
Vill du också bli partner och använda vår spel i din verksamhet?

Våra företagsspelen

GlassCompagniet
Affärsekonomi chefer
Affärsekonomi för chefer och ledare som inte är ekonomer och måste kunna resonera affärsekonomi och behärska resultat och balansräkningar. De ska kunna tolka nyckeltal mm för att kunna hävda sina ansvarsområden i resonemang med VD och ekonomerna.
Läs mer om
- Affärsspelet Glasscompagniet
- Affärsekonomi för chefer
- Affärsekonomi för personalchefer med personalkalkyler

GlassFabriken
Affärsekonomi för medarbetare
Affärsekonomi för medarbetare. Alla spelar roll när alla ser hur de i sitt dagliga arbete påvekar företagets ekonomi och resultatet. Affärsekonomi i den dagliga verksamheter, prissättning marknadsföring, planering och uppföljning av resultat.
Läs mer om

- Affärsspelet Glassfabriken
- Affärsekonomi för medarbetare
- Spel för Kick Off och konferenser
- Affärsekonomi för säljare

Tänk Lean
Lean för kunskaps- och tjänsteföretag
Lean står för att maximera värdeflöden och minimera slöseri på alla områden i verksamheten. Kärnan i denna process är arbetstiden, hur medarbetarna använder sin arbetestid och hur de prioriterar sitt arbete. “Tänk LEAN spelet” öppnar processen, ger nya infallsvinklar, erfarenheter och insikter som ger effekt när deltagarna därefter arbetar med sitt eget arbete.
Läs mer om
Spelet Tänk Lean

Tidsspelet
Få grepp om arbetstiden för att öka effektiviteten och minska stressen. De anställda får själva benar ut sin arbetssituation, hittar tidstjuvar och möjligheter att utveckla arbetsprocessen och samarbetet i gruppen. Tidsspelet ger en bra start och grund för verksamhetsutveckling och för att hitta nya arbetsformer efter en omorganisation.
Läs mer om
- Tidsspelet Teamutveckling

Butiksspelet
Butikssäljare och chefer. Planera säljarbetet och rätt kompetens för att ge kunderna bästa service vid olika tillsällen.
Klicka och läs mer om Butiksspelet


Affärsspel för gymnasieutbildningar
Utbildningsmaterialet är inriktat på affärsekonomi. Hur man styr, kalkylerar, utvärderar företagets verskamhet med hjälp av affärsekonominekonommin. Det har alla nytta av att kunna. Redovisningsekonomin med bokföring och årsredovisningar mm får ekonomerna ta ansvatet för.
Klicka och läs mer om affärsekonomi för gymnasier


GlassKiosken

Nytt spel elller snarare gamla Glasskiosken från 90taoet som återuppstått i ny omarbetad form. Första introduktion till affärsekonomin. Handlar om att driva en enskild firma.
Klicka och läs med om Glasskiosken

Affärsekonomin för högskolor och universitet
Glasscompagniet passar lika bra för studenter vid högskkolor och universitet som för chefer i näringslivet som inte är ekonomer. Studenter vid yrkeshögskolorna kommer i hög utsträckning att starta och driva företag någon gång under yrkeslivet. De har behov av att lära sig handgriplig affärsekonomi.
Klicka och läs om affärsekonomi för chefer
Klicka och läs om affärsekonomi för yrkesutbildningar


 

 

 

       
 
Neglinge Center, 133 33, Saltsjöbaden,
tel 08 - 717 49 30
   
   
webmaster