Affärsspel är vår specialitet;
– spännande – pedagogiskt – lärorikt – stimulerande – enkelt – roligt – nyttigt – effektivt – och lite annorlunda

 
 

Utbildning i Affärsekonomi för
Yrkesutbildningar i Högskolor och Gymnasier

   
Företagsspel Utbildningar Pedagogik Våra partner Om oss Kontakt Åter


Affärsekonomi med affärsspel,
kalkyler och teoriblock

Allt material såsom spelen, kalkylerna, allt handlar om affärsekonomi. Hur man använder ekonomi som hjälp att fatta bättre underbyggda beslut. Det handlar om att styra och utveckla verksamheten. Affärsekonomin tittar framåt - handlar om nu och framtiden. Det är avgörande kunskaper för alla som startat och driver företag och nyttiga kunskaper för alla som går till anställningar.

Redovisningsekonomin med bokföring årsbolkslut mm lämna vi till ekonomerna att hantera. Affärsekonomin är enklare. Den kan alla ta till sig.

Affärsekonomi för yrkesinriktade program
Denna sida är utarbetad i första hand för yrkesutbildningar både på högskolenivå och i gymnasier. Många elever i de yrkesutbildningar kommer att starta och driva egna företag. Inriktningen är affärsekonomi för att kunna starta och driva företag. Materialet kan självklart användas helt eller delvis i även de universitetsförberedande programmen och för utbildningar i ekonomi.

Ambitionen ett komplett läromedel i affärsekonomi
Vår ambition är att bygga ett komplett läromedel i affärsekonomi för yrkesutbildningar. Spelen ger helhet och varvar samtidigt teori med praktik. Boken affärsekonomi ska ge fördjupningar och kompletterande avsnitt som behövs för kursen. Kalkylövningarna handlar om att tillämpa affärsekonomin och sätta siffror på den egna affärsidén. Detta blir en mycket praktiskt inriktad kurs i affärsekonomi.

Så fungerar affärsspelen
Spelet är helt manuella. Eleverna bör arbetea i smaå grupper 2 eller 3 tillsammans. De ska komma överens om en affärsstrategi vad gäller prissättning mm. Den lilla gruppen tar alla beslut tillsammans. Sen får de slå med tärningar som representerar osäkerheten när man går ut på marknaden. Spelhäftena är samtidigt arbetshäften så att alla i gruppen själva får räkna fram det ekonomiska resultatet. Tävlingen gäller bästa resultat. Det ger motivartionen att lära sig hur ekonomin är uppbyggd och hur den återspeglar beslut och affärshändelser.

Tur med tärningarna spelar viss roll. Men det är affärskänslan, strategi och affärsbeslut som har den avgörande betydelsen för vilken grupp som kommer att vinna.

Tre affärsspel på olika nivåer
Vi har två affärsspel som bygger på varandra GlassFabriken och Glasscompagniet. Men de står samtidigt helt för sig själva. Det går t ex bra att gå direkt på GlassCompagniet om det passar bättre i utbildningen. Därutöver ha vi Glasskiosken som framför allt passar fär årskurs 9 i grundkolan.

GlassFabriken
Affärsekonomi i den dagliga verksamheter, prissättning marknadsföring, planering och uppföljning av resultat. Spelet kompletteras med produktkalkyler, och verksamhetskalkyler mm för olika branscher.
Klicka och läs mer om Glassfabriken

GlassCompagniet
Affärsspelet med kompletterande material blir ett komplett läromedel i affärsekonomi yrkesutbildningar i gymnasieskolan och eftergymnasiala utbildningar. I ekonomiutbildningar kan Glasscompagniet ge en helhetsbild och referens till fördjupningar.
Klicka och läs mer om Glasscompagniet

(Glasskiosken för grundskolan åk 9 )
Glasskiosken spelag en enskild firma. Allt annat material på denna sida refererar till aktiebolag. Glasskiosken används inom främst grundskolan årskurs 9 där den ingår i "pribatekonomi".
Klicka och läs mer om Glasskiosken

Handledningar till spelen
Det finns handledningar med praktiska praktiska råd om spelen. I handleningen finns också fördjupningar och teoridelar som passar in mellan spelomgångarna
Klicka för handledning till Glassfabriken
Klicka för handledning till Glasscompagniet

Kompletterande teoribitar

Lärobok i affärsekonomi
Lärobok i Affärsekonomi som pdf.fil. Skriven som komplement till spelen. Tillsammans med Glasscompagniet och övrigt material på denna sida är tänkt att vara ett komplett läromeldel i affärsekonomi. För yrkesprogrammen och andra utbilningar som inte är inriktade på ekonomi behövs det inga annan lärobok i affärsekonomi. Kontakta mig Ulric om du tycker att något saknas så lägger jag till det.
Klicka här för läroboken som pdf.fil

Resultat och balansräkning. Teori och struktur
I affärsspelet Glasscompagniet får man arbeta praktiskt med resultat och balansräkningen för att styra, utveckla och analysera verksamheter. Dessa toridelar blir en sammanfatning och i vissa avseenden en fördjupning och komplettering av spelets resultat och balansräkningar.

Resultaträkningen Kliccka här för pdf fil
Balansräkningen Klicka här för pdf fil

Använd nyckeltal för att kolla företags ekonomiska status
På hemsidan AllaBolag kan man kontrollera den ekonomiska statusen för alla aktiebolag. En kontrtoll av företagets försäljningsutveckling och nyckeltalen vinstmarginal samt soliditet ger en bra bild av företagets ekonomiska status.
Länk till Alla Bolag

Kalkyler för den egna affärsiden

Enkla relevanta kalkyler
Vår inställning är att enkla kalkyler är bättre än krångliga. Tricket är att få med de som är viktigast. Detta har vi jobbat länge med och det är grunden för detta kalkylpaket. Det ingår tre uppsättningar kalkyler nämligen för tjänsteverksamhet, butik och produktion. Dessa täcker in de flesta verksamheter.

Handledning till kalkylerna
I handledningen finns råd och tips för hur man kan utföra kalkylerna. Vi ger en struktur för varje kalkyl. Men till syende och sist är det den som gör kalkylen som bestämmer vad som ska tas med. Den som gillar exelle kan sedan enkelt lägga in kalkylerna i ett exelleark föra att känna på hu olika parametrar påverkar resultatet. Denna handledning kommer jag att kompletera snart
Klicka här för handledningen

Här hemtar du hem kalkylerna

Kalkyler för tjänsteverksamhet.
Klicka här för kalkylerna

Kalkyler för produktionsföretag
Klicka här för kalkylerna

Kalkyler för butiksföretag
Klicka här för kalkylerna

Läs mer om Aspegren Idés Affärsspel. Klicka Här

Maila gärna till mig om du har några frågor
ulric@aspegren-ide.se

Ulric Müllern-Aspegen
0733 34 30 28

 

 

 
 

Låna spel, lärobok och kalkyler
för påseende?

Ring 08-717 49 30 till Ulric eller maila ulric@aspegren-ide.se om du vill få hem spel och övrigt material gratis för påseende

Beställ Affärsspelen direkt från Aspegren ide
Ring 08 717 49 30 eller
maila till ulric@aspegren.se

Söken sponsor/mentor som kan
betala för utbildngsmaterialet
Detta utbilingsmaterial ersätter den traditionella läroboken med exempelsamling och är prissat därefter 300 kr + 6% moms per elev. Ett sätt att finanisera detta är att finna en sponsor/mentor för utbilningen i Affärsekonomi och entreprenörskap som kan betala för utbildingsmaterialet
Sök företagare som vill trappa ned efter pensionen men ändå vill ha någon ny utmaning. Gå in på www.allabolag.se och sök företag i området där skolan ligger. Maila till styrelseordföranden i rätt ålder. Det finns angivet. Fråga om de vill ställa upp för de framtida företagarn som ännu är elever.
Klicka för en pdf om att bli sponsor/ mentor som du kan bifoga.
Ring gärna Ulric 0733 34 30 28 om du vill tala om denna idé. Jag hjälper gärna till.

Detta handlar om affärsekonomi
Hela paketet spelen, kalkylerna, allt handlar om affärsekonomi. Hur man använder ekonomi som hjälp att fatta bättre underbyggda beslut. Det handlar om att styra och utveckla verksamheten. Affärsekonomin tittar framåt - handlar om nu och framtiden. Det är avgörande kunskaper för alla som driver företag och nyttiga kunskaper för alla i arbetslivet.

Redovisningsekonomi kan vara
en kompletterande kurs
Redovinsingen ska dokumentera det som hänt. Den styrs i detalj av lagar, regler och förordningar. Redovisningen är nödvändigt därför att staten kräver det för beskattning mm och omvärlden kräver det.

Vi återkommer på denna sida med material anpassat för att utnyttja affärsspelet som ett case och helhetsbild för kurser om resodisning, budgetering och kalkylering

 

Några exempel på kalkyler
Enkla handgripliga kalkyler som kan ligga till grund
för viktiga affärsbeslut

     
 
Aspegren Ide, Ekholmsvägen 61, 133 37 Saltsjöbaden
Kontakt ulric@aspegren-ide.se, tel 0733 34 30 28