Tidsspelet
Höj produktiviteten och minska stressen med spel och analys
 

Tidsspelet
Tidsspelet är en metod för att höja produktiviteten och samtidigt minska stressen. Den går ut på att de anställda själva benar ut sin arbetssituation, hittar tidstjyvar och vad de kan göra åt dem. Arbetsprocessen och sammarbetet i gruppen utvecklas och effektiviseras.

Första steget är
Tidsspelet


Tidsspelet är ett tärningsspel som handlar om arbetstiden. Att diskutera hur den egna arbetstiden används är oftast känsligt. Men i spelets form blir det en spännande och engagerande tävling. Mentala spärrar bryts, nya tankar, ideér och insikter väcks i spellagets diskussioner. Spelet är konstruerat så att arbetstiden ventileras ut en rad olika synvinklar.


Andra steget är
Det egna arbetet

Nu är det dags för gruppen att skärskåda coh fundera över sitt eget arbete i ljuset av de nya idéerna, infallsvinklarna och erfarenheterna från spelet.

Låna ett spel för påseende?
Ring 0733 34 30 28 till Ulric eller maila ulric@aspegren-ide.se om du vill få hem ett spel gratis för påseende

 

Gemensamt skapar gruppen en detaljerad bild av det egna arbetet. Det blir som en tidsstudie baserad på deras egen uppfattning av sitt arbete. Var och en får ge sin bild och tillsammans skapar man en gemensam bild av gruppens arbete.

När allt kommer upp på skärmen, de stora och de små arbetsuppgifterna, det som känns viktigt och mindre viktigt, kommer de nya ideerna. Gruppen hittar tidstjyvarna och ser hur de tillsammans kan utveckla sitt arbete.

Denna metod föder en rad förslag om hur arbetet kan utvecklas och effektiviseras. Det är förankrat redan från början efterssom medarbetarna själva tagit fram förslagen. Det ökar produktiviteten och kan samtidigt minska stressen när man är med och styr arbetstiden.

Läs mer om tidsspelet i foldern

Ladda hem den här

 

   
         
 
Aspegren Ide, Ekholmsvägen 61, 133 37 Saltsjöbaden, Kontakt ulric@aspegren-ide.se, tel 0733 34 30 28
   
   
webmaster