Utbildningar med förtagsspel


 

För Chefer, medarbetare och studerande

  • Vi utbildar genom utbildningsföretag, konsultföretag inom organisation och management samt i egen regi ute hos kund. Vi har utbildat över 15 000 sedan vi startade.

  • Utbildningen tar som regel en dag fördelat 50/50 mellan spelet och tillämpningsövningarna. Tidsspelet tar en och en halv dag.

  • Utbildningarna Glassfabriken och Tidsspelet riktar sig framför allt till medarbetarna.
  • v
  • Utbildningen Glasscompagniet som också finns på engelska riktar sig mot alla som behöver kunna tolka resultat- och balansrapporter och är ett bra läromedel i traineeutbildningar.

  • Utbildningen Personalekonomiska kalkyler är ett internetbaserat hjälp-medel för att lära sig personalekonomi.

  • Vi har även utvecklat internetbaserade spel för att utbilda inom miljö,kundval kvalitetssäkring och friskvård.

 


Exmpel på Utbildningar med våra företagsspel

tid

Affärsekonomi för chefer och ledare
som inte är ekonomer

Affärsekonomi för medarbetare

Lean-tänkande för kunskaps- och tjänsteföretag

Teamets processutveckling Lär dig själv-paketet
Affärsekonomi för småföretagare

KICK OFF
och konferenser

Affärsekonomi för säljare Affärsekonomi för Högskolor

Affärsekonomi gymnasiets yrkesutbildningar

 

Verksamhetsanpassade utbildningar
Vår pedagogik är enkel. Inled med spelet som ger generella kunskaper, strukturer och samband. Teoribiten.

Därefter: Förankra de nya kunskaperna i deltagarnas dagliga verklighet med workshop, kalkyler och andra tillämpningsövningar.

 

Höra av dig om en specialanpassad utbildning
Ring Ulric på tel
0733 34 30 28 eller maila ulric@aspegren-ide.seom du vill veta mer om utbildnignarna 
   

 
   
   
   
   
       
 
Neglinge Center, 133 33, Saltsjöbaden,
tel 08 - 717 49 30
   
   
webmaster