Affärsspel är vår specialitet;
– spännande – pedagogiskt – lärorikt – stimulerande – enkelt – roligt – nyttigt – effektivt – och lite annorlunda

 
 

Affärsekonomi för Yrkeshögskolan

   
Företagsspel Utbildningar Pedagogik Våra partner Om oss Kontakt Åter


Affärsekonomi med affärsspel,
kalkyler och teoriblock

Allt material såsom spelen, läroboken, kalkylerna mm, handlar om affärsekonomi. Hur man använder ekonomi som hjälp att fatta bättre underbyggda beslut. Det handlar om att styra och utveckla verksamheten. Affärsekonomin tittar framåt - handlar om nu och framtiden. Det är avgörande kunskaper för alla som startat och driver företag och nyttiga kunskaper för alla som går till anställningar.

Redovisningsekonomin med bokföring, årsbokslut mm lämna vi till ekonomerna att hantera. Affärsekonomin är enklare. Den kan alla ta till sig.

Affärsekonomi för yrkesinriktade program
Denna sida är utarbetad för Yrkeshögskolan. Många elever i de yrkesutbildningar kommer att starta och driva egna företag. Inriktningen är affärsekonomi för att kunna starta och driva företag.

Komplett läromedel i affärsekonomi
Affärsspel ger helhet och varvar samtidigt teori med praktik. Boken affärsekonomi ska ge fördjupningar och kompletterande avsnitt som behövs för kursen. Kalkylövningarna handlar om att tillämpa affärsekonomin och sätta siffror på den egna affärsidén. Materialet på denna sida blir en mycket praktiskt inriktad kurs i affärsekonomi.

Hör av er om ni saknar något område
Vår ambition är att bygga ett komplett läromedel i affärsekonomi för Yrkeshögskolor. Hör av er om det är något kunskapsområde ni saknar. I första hand kan jag lägga till nya avsnitt i läroboken. Om det behövs kan jag komplettera med annat material. Jag kan lägga till kalkyler för andra brancher t ex turistanläggning eller hantverk.
Maila till ulric@aspegren-ide.se eller ring 0733 34 30 28

Affärsspelet GlassCompagniet
Med Affärsekonomispelet Classcompagniet får man prova på att driva ett eget företag i en affärsekonomisk dimension. Det ger en djupare förståelse för resultat- och balansräkningen och hur dessa speglar affärsbeslut och händelser. Spelet ger liv och sammanhang åt lönsamhet, likviditet och andra nyckeltal.

Spelet ger en helhetsbild av företagets ekonomi och affärsutveckling. Teori och praktik vävs ihop i denna träning i att använda affärsekonomins verktyg för att analysera, styra och utveckla en verksamhet. De blir en realistisk simulering för framtida företagare. För framtida anställda ger affärsekonomin kunskaper man behöver för att hävda sig fullt ut i sitt arbete. Tävlingen mellan grupperna ger ytterligare en dimension på hur olika beslut och strategier påverkar resultat, kassaflöde och olika nyckeltal.
Klicka och läs mer om Glasscompagniet

Affärsspelet GlassFabriken
Glassfabriken är ett enklare kompletterande affärsspel till Glasscompagniet. Det är mer av Affärsekonomi i den dagliga verksamheten, prissättning marknadsföring, planering och uppföljning av resultat.
Klicka och läs mer om Glassfabriken

Handledningar till spelen
Det finns handledningar med praktiska praktiska råd om spelen. I handledningen finns också fördjupningar och teoridelar som passar in mellan spelomgångarna
Klicka för handledning till Glassfabriken
Klicka för handledning till Glasscompagniet

Så fungerar affärsspelen
Spelet är helt manuella. Eleverna bör arbeta i små grupper 2 eller 3 tillsammans. De ska komma överens om en affärsstrategi vad gäller prissättning mm. Den lilla gruppen tar alla beslut tillsammans. Sen får de slå med tärningar som representerar osäkerheten när man går ut på marknaden. Spelhäftena är samtidigt arbetshäften så att alla i gruppen själva får räkna fram det ekonomiska resultatet. Tävlingen gäller bästa resultat vinner.


Lärobok i affärsekonomi med fördjupad teori
Lärobok i Affärsekonomi som pdf.fil. Skriven som komplement till spelen. Tillsammans med Glasscompagniet och övrigt material på denna sida är tänkt att vara ett komplett läromedel i affärsekonomi. För yrkesprogrammen och andra utbildningar som inte är inriktade på ekonomi behövs det inga annan lärobok i affärsekonomi. Kontakta mig Ulric om du tycker att något saknas så lägger jag till det.

Lärobok "Affärsekonomi för Entreprenörer"
Klicka här för läroboken som pdf.fil

Lärobok "Affärsekonomi för Chefer"
Klicka här för läroboken som pdf.fil

Mer om nyckeltalen i spelet
I spelet får ni räkna ut nyckeltalen vinstmarginal, likviditet, soliditet, avkastning på eget kapital och avkastning på totalt kapital.
Klicka här om ni vill veta mer om dessa nyckeltal

Analysera förtag på hemsidan Alla Bolag
På hemsidan AllaBolag kan man kontrollera den ekonomiska statusen för alla aktiebolag. En kontroll av företagets försäljningsutveckling och nyckeltalen vinstmarginal samt soliditet ger en bra bild av företagets ekonomiska status.
Länk till Alla Bolag

Power point. Resultat och balansräkning.
I affärsspelet Glasscompagniet får man arbeta praktiskt med resultat och balansräkningen för att styra, utveckla och analysera verksamheter. Dessa teoridelar blir en sammanfattning och i vissa avseenden en fördjupning och komplettering av spelets resultat och balansräkningar.

Resultaträkningen Klicka här för pdf fil
Balansräkningen Klicka här för pdf fil

Kalkyler för den egna affärsidén

Enkla relevanta kalkyler
Vår inställning är att enkla kalkyler är bättre än krångliga. Tricket är att få med de som är viktigast. Detta har vi jobbat länge med och det är grunden för detta kalkylpaket. Det ingår tre uppsättningar kalkyler nämligen för tjänsteverksamhet, butik och produktion. Dessa täcker in de flesta verksamheter.

Handledning till kalkylerna
I handledningen finns råd och tips för hur man kan utföra kalkylerna. Vi ger en struktur för varje kalkyl. Men till syende och sist är det den som gör kalkylen som bestämmer vad som ska tas med. Den som gillar exelle kan sedan enkelt lägga in kalkylerna i ett exelleark föra att känna på hur olika parametrar påverkar resultatet. Denna handledning kommer jag att kompletera snart
Klicka här för handledningen

Här hemtar du hem kalkylerna

Kalkyler för tjänsteverksamhet.
Klicka här för kalkylerna

Kalkyler för produktionsföretag
Klicka här för kalkylerna

Kalkyler för butiksföretag
Klicka här för kalkylerna

Läs mer om Aspegren Idés Affärsspel. Klicka Här

Maila gärna till mig om du har några frågor
ulric@aspegren-ide.se

Ulric Müllern-Aspegen
0733 34 30 28

 

 

 
 

Detta handlar om affärsekonomi
Hela paketet spelen, kalkylerna, allt handlar om affärsekonomi. Hur man använder ekonomi som hjälp att fatta bättre underbyggda beslut. Det handlar om att styra och utveckla verksamheten. Affärsekonomin tittar framåt - handlar om nu och framtiden. Det är avgörande kunskaper för alla som driver företag och nyttiga kunskaper för alla i arbetslivet.

Redovisningsekonomi kan vara
en kompletterande kurs
Redovinsingen ska dokumentera det som hänt. Den styrs i detalj av lagar, regler och förordningar. Redovisningen är nödvändigt därför att staten kräver det för beskattning mm och omvärlden kräver det.

Vi återkommer på denna sida med material anpassat för att utnyttja affärsspelet som ett case och helhetsbild för kurser om resodisning, budgetering och kalkylering

 

Låna spel och övrigt material för påseende?
Ring 08-717 49 30 till Ulric eller maila ulric@aspegren-ide.se om du vill få hem ett spel gratis för påseende

Beställ Affärsspelen direkt från Aspegren ide
Ring 08 717 49 30 eller
maila till ulric@aspegren.se

Därutöver har ni tillgång till allt material på denna hemsida
Kalkylpaketet med kalkyler och kalkylhandledning.
Tillgång till hemsida med mera nyttig kunskap i anslutning till spelet.

 

     
 

Aspegren Ide, Ekholmsvägen 61, 133 37 Saltsjöbaden
Kontakt ulric@aspegren-ide.se, tel 0733 34 30 28